Akademija dramske umjetnosti Zagreb

Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Nadređena ustanova: Sveučilište u Zagrebu
Vrsta: Umjetnička akademija

Adresa: Trg maršala Tita 5, Zagreb
Položaj na karti:

Telefon: (+385 1) 4828 506; 4828 507
Fax: (+385 1) 4828 508
Radno vrijeme:

E-pošta: dekanat@pomet.adu.hr
Mrežne stranice: http://www.adu.unizg.hr
Čelnik ustanove: dekanica dr. sc. Franka Perković Gamulin