CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI Karlovac

Srednja škola
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI Karlovac – kontakt informacije
Šifra škole: 04-034-010
Adresa: BANIJA 24
Poštanski broj i mjesto: 47000 Karlovac
Županija: Karlovačka županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola, Posebna ustanova odgoja i obrazovanja, Srednja škola
Osnivač: GRAD KARLOVAC
Ravnatelj: Volodymyr Kubinskyy

Broj telefona: 047/648-395, 047/648-548, 047/648-395
Fax: 047/648-395, 648-548
E-pošta: coodm@centar-odgojiobrazovanje-djeceimladezi-ka.skole.hr
Web stranice: centar-odgojiobrazovanje-djeceimladezi-ka.skole.hr
Radno vrijeme: