Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac

Dječji vrtić

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Banija 24
Poštanski broj i mjesto: 47000 Karlovac
Županija: Karlovačka županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 047/648 -395
E-pošta: coodm@centar-odgojiobrazovanje-djeceimladezi-ka.skole.hr
Radno vrijeme: