Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin

Srednja škola
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin – kontakt informacije
Šifra škole: 05-086-007
Adresa: JURJA KRIŽANIĆA 33
Poštanski broj i mjesto: 42000 Varaždin
Županija: Varaždinska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola, Posebna ustanova odgoja i obrazovanja, Srednja škola
Osnivač: GRAD VARAŽDIN
Ravnatelj: Marin Vučić

Broj telefona: 301-363, 301-362, 091 2212787, 658-450, 301-361, 212-787
Fax: 301-360
E-pošta: info@centar-tspoljar-vz.skole.hr, info@centar-tspoljar-vz.skole.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: