COOR “Podravsko Sunce” Koprivnica

Dječji vrtić

COOR “Podravsko Sunce” Koprivnica – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Hercegovačka bb
Poštanski broj i mjesto: 48000 Koprivnica
Županija: Koprivničko-križevačka županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 048/240-341
E-pošta: ravnatelj@centar-podravskosunce-koprivnica.skole.hr; ured@centar-podravskosunce-koprivnica.skole.hr
Radno vrijeme: