Dječji vrtić Anđeli čuvari Korčula

Dječji vrtić

Dječji vrtić Anđeli čuvari Korčula – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Cvjetno naselje 24/a
Poštanski broj i mjesto: 20260 Korčula
Županija: Dubrovačko-neretvanska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 020/716-864
E-pošta: djecji.vrtic.andjeli.cuvari@du.t-com.hr
Radno vrijeme: