Dječji vrtić “Bajka” Varaždin

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Bajka” Varaždin – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Široke ledine 16
Poštanski broj i mjesto: 42000 Varaždin
Županija: Varaždinska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 042/233-616
E-pošta: djecji.vrtic.bajka@vz.t-com.hr
Radno vrijeme: