Dječji vrtić “Bambi” Pula

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Bambi” Pula – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: J. Crnobori 82
Poštanski broj i mjesto: 52100 Pula
Županija: Istarska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 098/ 214 877
E-pošta: bambi.pula@gmail.com
Radno vrijeme: