Dječji vrtić “Belica”

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Belica” – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Dr. Ljudevita Gaja 21a
Poštanski broj i mjesto: 40000 Belica
Županija: Međimurska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 040/845-040
E-pošta: djecji.vrtic.belica@gmail.com
Radno vrijeme: