Dječji vrtić “Blato”

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Blato” – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Ulica 1 25/II
Poštanski broj i mjesto: 20271 Blato
Županija: Dubrovačko-neretvanska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 020/851-991
E-pošta: dv.blato@du.t-com.hr
Radno vrijeme: