Dječji vrtić Bregunica Novo Virje

Dječji vrtić

Dječji vrtić Bregunica Novo Virje – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Drenovica 6
Poštanski broj i mjesto: 48350 Novo Virje
Županija: Koprivničko-križevačka županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 048/ 810 -022
E-pošta: vrtic.bregunica@gmail.com
Radno vrijeme: