Dječji vrtić “Bubamara” Kalinovac

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Bubamara” Kalinovac – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Dravska 8
Poštanski broj i mjesto: 48350 Kalinovac
Županija: Koprivničko-križevačka županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 048 883 273
E-pošta: djecji.vrtic.bubamara@kc.t-com.hr
Radno vrijeme: