Dječji vrtić Ciciban Bjelovar

Dječji vrtić

Dječji vrtić Ciciban Bjelovar – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Podravska ulica 13
Poštanski broj i mjesto: 43000 Bjelovar
Županija: Bjelovarsko-bilogorska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 043 226 224, 043 214 070
E-pošta: dv.ciciban@bj.t-com.hr
Radno vrijeme: