Dječji vrtić “Ciciban” Velika Gorica

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Ciciban” Velika Gorica – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Vladimira Vidrića 2
Poštanski broj i mjesto: 10410 Velika Gorica
Županija: Zagrebačka županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 6266-748
E-pošta: pedagog@dv-ciciban-vg.hr; ravnateljica@dv-ciciban-vg.hr, tajnistvo@dv-ciciban-vg.hr
Radno vrijeme: