Dječji vrtić “Crvenkapica” Ilok

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Crvenkapica” Ilok – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Trg sv. I. Kapistran
Poštanski broj i mjesto: 32236 Ilok
Županija: Vukovarsko-srijemska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 032/591-019
E-pošta: anka.d.v.crvenkapica@gmail.com; djecji.vrtic.crvenkapica@vu.t-com.hr
Radno vrijeme: