Dječji vrtić Cvit mediterana Split

Dječji vrtić

Dječji vrtić Cvit mediterana Split – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Tršćanska 29
Poštanski broj i mjesto: 21000 Split
Županija: Splitsko-dalmatinska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 021/ 347 710
E-pošta: dv_cvit_mediterana@net.hr
Radno vrijeme: