Dječji vrtić “Dabrić” Legrad

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Dabrić” Legrad – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Trg svetog Trojstva
Poštanski broj i mjesto: 48316 Legrad
Županija: Koprivničko-križevačka županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 048 835 318
E-pošta: djecji.vrtic.dabric@kc.t-com.hr
Radno vrijeme: