Dječji vrtić “Đakovo”

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Đakovo” – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: L.Botića 7/A
Poštanski broj i mjesto: 31400 Đakovo
Županija: Osječko-baranjska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 031/811-305
E-pošta: djecjivrticdakovo@gmail.com
Radno vrijeme: