Dječji vrtić “Drniš”

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Drniš” – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Antuna Mihanovića 2
Poštanski broj i mjesto: 22320 Drniš
Županija: Šibensko-kninska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 022/886-303
E-pošta: dv.drnis@si.t-com.hr
Radno vrijeme: