Dječji vrtić “Dugin svijet” Pula

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Dugin svijet” Pula – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Vodnjanska cesta 17
Poštanski broj i mjesto: 52100 Pula
Županija: Istarska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 052/ 556 878 i mob. 099/677541
E-pošta: dv.duginsvijet@gmail.com
Radno vrijeme: