Dječji vrtić “Fijolica” Prelog

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Fijolica” Prelog – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Trg kralja Tomislava
Poštanski broj i mjesto: 40323 Prelog
Županija: Međimurska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 040/645-601
E-pošta: dv-fijolica@ck.t-com.hr
Radno vrijeme: