Dječji vrtić “Gradac”

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Gradac” – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Jadranska cesta 107a
Poštanski broj i mjesto: 21334 Gradac
Županija: Splitsko-dalmatinska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 021/697-520
E-pošta: drazenaradonic@net.hr
Radno vrijeme: