Dječji vrtić “Gustav Krklec” Krapina

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Gustav Krklec” Krapina – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Magistratska 11/1
Poštanski broj i mjesto: 49000 Krapina
Županija: Krapinsko-zagorska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 049/371-138
E-pošta: djecji.vrtic.g.krklec.krapina@kr.htnet.hr
Radno vrijeme: