Dječji vrtić “Histrići” Pula

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Histrići” Pula – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Lungera 3
Poštanski broj i mjesto: 52100 Pula
Županija: Istarska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 098/ 698 648
E-pošta: histrici@gmail.com
Radno vrijeme: