Dječji vrtić “Hlojkica” Delnice

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Hlojkica” Delnice – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Šetalište I. G. Kova
Poštanski broj i mjesto: 51300 Delnice
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 051/811-345,051/814-397
E-pošta: dv-hlojkica@ri.t-com.hr
Radno vrijeme: