Dječji vrtić “Hrvatski Leskovac”

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Hrvatski Leskovac” – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Potočna 9
Poštanski broj i mjesto: 10257 Hrvatski Leskovac
Županija: Grad Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 01/6578-945, 6578-039
E-pošta: vrtic.hrvatskileskovac@zagreb.hr
Radno vrijeme: