Dječji vrtić “Izvor” Samobor

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Izvor” Samobor – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Gustava Krkleca 2
Poštanski broj i mjesto: 10430 Samobor
Županija: Zagrebačka županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 33 62 033, 33 67 857
E-pošta: dv.izvor.samobor@gmail.com
Radno vrijeme: