Dječji vrtić “Karlovac”

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Karlovac” – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Ulica Imbre Tkalca 2
Poštanski broj i mjesto: 47000 Karlovac
Županija: Karlovačka županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 047/631-466
E-pošta: vrtickarlovac@email.t-com.hr
Radno vrijeme: