Dječji vrtić “Korčula”

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Korčula” – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Pelavin mir bb
Poštanski broj i mjesto: 20260 Korčula
Županija: Dubrovačko-neretvanska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 020/711-631
E-pošta: djecjivrtickorcula@h-1.hr
Radno vrijeme: