Dječji vrtić “Lepoglava”

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Lepoglava” – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Trg kralja Tomislava
Poštanski broj i mjesto: 42250 Lepoglava
Županija: Varaždinska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 042/791-043
E-pošta: djecjivrticlepoglava@gmail.com
Radno vrijeme: