Dječji vrtić “Limač” Zagreb

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Limač” Zagreb – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Dubravica 52
Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb
Županija: Grad Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 01 3499 765
E-pošta: info@limac.hr
Radno vrijeme: