Dječji vrtić Lojtrica Velika Mlaka

Dječji vrtić

Dječji vrtić Lojtrica Velika Mlaka – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Smendrovićeva 9
Poštanski broj i mjesto: 10410 Velika Mlaka
Županija: Zagrebačka županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 01 6254 913
E-pošta: ravnateljica@dv-lojtrica.hr; tajnica@dv-lojtrica.hr; psiholog@dv-lojtrica.hr; pedagog@dv-lojtrica.hr
Radno vrijeme: