Dječji vrtić “Mačak Paško” Sesvete

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Mačak Paško” Sesvete – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Kašinska 32
Poštanski broj i mjesto: 10360 Sesvete
Županija: Grad Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 01/2049-764
E-pošta: djecji.vrtic@macak-pasko.hr ; dv_macak_pasko@inet.hr
Radno vrijeme: