Dječji vrtić Mali princ Višnjevac

Dječji vrtić

Dječji vrtić Mali princ Višnjevac – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: N. Š. Zrinskog 3
Poštanski broj i mjesto: 31220 Višnjevac
Županija: Osječko-baranjska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 031/351-379
E-pošta: maliprinc031@gmail.com
Radno vrijeme: