Dječji vrtić “Mali svijet” Zagreb

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Mali svijet” Zagreb – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Borovik 5
Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb
Županija: Grad Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 098/ 614 931
E-pošta: msvijet05@gmail.com
Radno vrijeme: