Dječji vrtić “Malik” Viškovo

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Malik” Viškovo – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Široli 1
Poštanski broj i mjesto: 51216 Viškovo
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 051/258-625
E-pošta: djecji.vrtic.malik@ri.t-com.hr
Radno vrijeme: