Dječji vrtić “Manulica” Kukljica

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Manulica” Kukljica – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: KUKLJICA bb
Poštanski broj i mjesto: 23273 Kukljica
Županija: Zadarska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 023/373-590
E-pošta: djecji.vrtic.manulica@zd.t-com.hr
Radno vrijeme: