Dječji vrtić “Marija Petković” Zagreb

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Marija Petković” Zagreb – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Mallinova 4
Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb
Županija: Grad Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 01/46 36-796
E-pošta: dv.marija.petkovic@zg.t-com.hr
Radno vrijeme: