Dječji vrtić “Maslačak” Garešnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Maslačak” Garešnica – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Petra Svačića 11 d
Poštanski broj i mjesto: 43280 Garešnica
Županija: Bjelovarsko-bilogorska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 043/531-479
E-pošta: djecji.vrtic.maslacak@bj.t-com.hr
Radno vrijeme: