Dječji vrtić “Maslačak” Županja

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Maslačak” Županja – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Franje Račkoga 18b
Poštanski broj i mjesto: 32270 Županja
Županija: Vukovarsko-srijemska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 032/831-112
E-pošta: dv-maslacak@vk.t-com.hr
Radno vrijeme: