Dječji vrtić “Milna”

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Milna” – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Milna bb
Poštanski broj i mjesto: 21405 Milna
Županija: Splitsko-dalmatinska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 021/636-115
E-pošta: dv.milna@gmail.com
Radno vrijeme: