Dječji vrtić “Moj dan – My Day” Pula

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Moj dan – My Day” Pula – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Medulinska 29a
Poštanski broj i mjesto: 52100 Pula
Županija: Istarska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 052/823-904
E-pošta: irismyday@gmail.com
Radno vrijeme: