Dječji vrtić “Morski Konjić” Podgora

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Morski Konjić” Podgora – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Put sv. Vicenca 1
Poštanski broj i mjesto: 21327 Podgora
Županija: Splitsko-dalmatinska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 021/625-622
E-pošta: dv.morski.konjic@gmail.com
Radno vrijeme: