Dječji vrtić “Naša radost” Pregrada

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Naša radost” Pregrada – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Stjepana Škreblina 1
Poštanski broj i mjesto: 49218 Pregrada
Županija: Krapinsko-zagorska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 049/377-489
E-pošta: dv-nasa-radost@kr.t-com.hr
Radno vrijeme: