Dječji vrtić “Nazaret” Rijeka

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Nazaret” Rijeka – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Cvetkov trg 5
Poštanski broj i mjesto: 51000 Rijeka
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 051/504-644
E-pošta: djecji.vrtic.nazaret@ri.t-com.hr
Radno vrijeme: