Dječji vrtić “Opatija”

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Opatija” – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: St. Miroslava Krleže
Poštanski broj i mjesto: 51410 Opatija
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 051/271-665
E-pošta: ravnatelj@djecji-vrtic-opatija.hr
Radno vrijeme: