Dječji vrtić “Orepčići” Kraljevica

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Orepčići” Kraljevica – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Faranski progon 12
Poštanski broj i mjesto: 51262 Kraljevica
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 051/281-211
E-pošta: vrtic.orepcici@gmail.com
Radno vrijeme: