Dječji vrtić Osijek

Dječji vrtić

Dječji vrtić Osijek – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Vijenac Ivana Meštro
Poštanski broj i mjesto: 31000 Osijek
Županija: Osječko-baranjska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 031/204-700
E-pošta: dvo@vrticiosijek.hr
Radno vrijeme: