Dječji vrtić “Osmijeh” Dubrava Samoborska

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Osmijeh” Dubrava Samoborska – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Hrastina 36
Poštanski broj i mjesto: 10430 Dubrava Samoborska
Županija: Zagrebačka županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 01/3380-195
E-pošta: djecji.vrtic.osmijeh@zg.t-com.hr
Radno vrijeme: