Dječji vrtić “Palčić” Orahovica

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Palčić” Orahovica – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Franje Gavrančića 18
Poštanski broj i mjesto: 33515 Orahovica
Županija: Virovitičko-podravska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 033/400-307 – 033/673-222
E-pošta: vrticpalcic@net.hr
Radno vrijeme: